เรียน ท่านผู้เดินทาง วีซ่าเข้าอินเดียต้องใช้รูปถ่าย 3 ใบ พื้นหลังสีขาว และต้องขนาดพิเศษ 2.5 X2.5นิ้วเท่านั้น!!! (ส่วนมากจะส่งผิดมาเป็น1นิ้วครึ่ง X2นิ้วค่ะ)
seashore1.jpgseashore2.jpg

 พระมหาบุญช่วย

เรื่องราวผู้นำคณะ

ชื่อ : พระมหาบุญช่วย  ฉายา : ปญฺญาวชิโร  นามสกุล : สุวงษ์โพธิ์

วิทยฐานะ :นักธรรมเอก , เปรียญธรรม 4  อภิธรรมบัณฑิต 

พรรษา : 36

สังกัดวัดเมืองไทย วัดบางยี่ขัน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

สังกัดวัดเมืองนอก Wat Buddhananachat 8105 Linden Rd. Del Valle, TX 78617 USA

รายการวิทยุ :

" ธรรมะคลายทุกข์ "

สถานีวิทยุ กองพล ที่ 1 รักษาพระองค์ 
ระบบ AM ความถี่ 1422 MHz. 
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.10 – 15.00 น.

- สถานีวิทยุ กองพลทหารม้า ที่ 2 รักษาพระองค์ 
ระบบ AM ความถี่ 963 MHz. 
วันเสาร์ เวลา 21.10-22.00 น.

- สถานีวิทยุ กรุงเทพมหานคร 
ระบบ AM ความถี่ 873 MHz. 
วันอาทิตย์ เวลา 05.00 06.00 น.

*  "อภิธรรมนำสุข"

- สถานีกองพลทหารม้า ที่ 2 รักษาพระองค์

ระบบ AM ความถี่ 963 MHz.

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.25 - 21.00 น.